Laza szövegek

 

Halló! Bitte, itt a minisztérium! Tolmács! Hilfe!

Lovas István írása, Magyar Nemzet, 2004. március 19.

Magyarország május első napján csatlakozik az Európai Unióhoz. Az unió hasonló értékeket valló, hasonló kultúrájú, filozófiájú tagállamok összessége. A hasonlók klubja. Ahol a hozzáállás is hasonló. Legalábbis annak kellene lennie, ha a cél továbbra is egy olyan, erős kötődésű klub fenntartása, mint amilyen az jelenleg, tizenöt taggal.

A mai szocialista–liberális kormány tagjai és értelmiségi támogatói saját magukat a mai Európa részének igyekeznek beállítani. Világnézetükben, gondolkodásukban és viselkedési formáikban. Ellentétben – mint soha nem felejtik el hozzátenni – az avíttnak, múltba tekintőnek, provinciálisnak beállított jobboldallal. Ma nálunk a balliberális oldalon felállított dogmák igazságtartalmát tesztelni illetlenségnek tűnik. Így ez a vizsgálat is az udvariatlanság kategóriájába tartozik. Ugyanis a balliberális oldal premisszáit vetette egy igen egyszerű teszt alá, amelynek lényege: mi történik akkor, ha egy külföldi felhívja minisztériumaink központi számát, és az államtitkárt kéri? Ami igazán nem nevezhető elrugaszkodott fikciónak. A Medgyessy-kormány már csaknem két éve van hatalmon. Ennyi idő alatt volt ideje kicserélni minden poszton mindenkit, akit nem tartott pártkatonának. Elvárható lenne, hogy a minisztériumokban gondoskodik olyan központosokról – például az állástalan, frissdiplomás angol szakosok közül merítve –, akik nem jelentik a Magyarország iránt érdeklődő és a minisztériumoknál kezdő külföldieknek az első akadályt és az elriasztás első lépcsőfokát hazánktól. És a szégyen égő érzetét. Nem beszélve arról, hogy a saját állítása szerint egy, a világra – és elsősorban Brüsszelre – nyitott kormány nem engedheti meg magának 2004-ben az egynyelvű minisztériumi eligazítást. Pontosabban annak hiányát. Ez ugyanis nem európai. Akár a közös lista gondolata. A pénz pedig meglenne rá, amit bizonyít a Minardi-istálló támogatására szánt egymilliárd vagy a salgótarjáni gyémántcsiszolónak térítésmentesen ígért 836 millió forint.

A teszt. A teszt hitelességének növelése érdekében először felhívtunk találomra három osztrák minisztériumot, hogy angolul kérjük az államtitkárt. A bécsi pénzügy-, a belügy- és a külügyminisztériumban a központosok minden meglepődés nélkül, jó kiejtéssel, angolul a Melyik államtitkárt? kérdéssel válaszoltak, majd kapcsolták a megnevezett államtitkár irodáját.
A magyar minisztériumoknál, ahol nem egészen ilyen tapasztalatokat gyűjtöttünk, gondosan ügyeltünk arra, hogy a magyar államtitkárok angol nyelvű névjegyén megadott pozíciójelölést, a state secretaryt vagy a szótár szerint a magyar közigazgatásban szintén használatos secretary of state-et használjuk, és még véletlenül sem az angolszász országokban használatos, ennél bonyolultabb terminológiát. Élményeinket most közkinccsé tesszük. A párbeszéd megértéséhez: az államtitkárt kérő telefonáló minden mondata angolul hangzott el, noha itt magyarul szerepel.

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Egykedvű női hang: – Egészségügy, tessék!
– The state secretary, please. (Az államtitkárt kérem.)
– Pillanat…
Vonalhangok. Majd egy fölényes női hang: – Nemzetközi.
– The state secretary, please. (Az államtitkárt kérem.)
– Hold on (Várjon!)… Halló! Pordán? Endre Pordán? Endre, ööö, Mrs. Jakab?
– The state secretary, please. The political secretary of state, please. (Az államtitkárt kérem. A politikai államtitkárt kérem.)
– Abból is van három. De melyik? Odakapcsolom az egyikhez.
Háttérben egy másik női hang: És ha nem az? A telefonnál lévő hölgy a másiknak: Hát akkor majd a titkárság… Majd zene és foglalt jelzés. Újratárcsáztam.
– Az államtitkárt kérem. (A továbbiakban helykímélés céljából elhagyjuk a State secretary, please! és ezzel kapcsolatos kérdések eredeti, angol változatát.)
– Ein moment. Nem tudom, mit mond.
Búgó hang.
– Halló!
– A politikai államtitkárt kérem.
– Kinga Göncz? Or Mária Vojnik?
– A politikai államtitkárt kérem.
– Já, hold on please.
Zene és túúú, túúú. A vonal foglaltat jelez.

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Energikus, udvarias férfihang a vonal végén: – Munkaügyi minisztérium, jó napot kívánok!
– Az államtitkárt kérem.
– Do you speak French? (Beszél franciául?)
– Nem. A politikai államtitkárt kérem.
– Sorry. No understand. Speak only French. (Sajnálom. Nem érteni. Csak franciául beszél.)

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Férfi központos jelentkezik be. Nem érti, de kapcsolja a miniszteri titkárságot, ahol a kérdést megértik, de a kapcsolás nem a politikai államtitkárhoz fut be.


Honvédelmi Minisztérium
Unott női hang: – Honvédelmi.
– Az államtitkárt kérem.
Zsibongás a háttérben. Valaki: 1244.
– Halló!
– A politikai államtitkárt kérem.
– Ja, a politikai államtitkárt?
– (Másik női hang.) A politikai? What is telephone number? (Mi telefonszám?)
– A politikai államtitkárt kérem.
Hangzavar a háttérben. Női hangok keverednek férfihangokkal. Vonalbúgás, gépi dallam, majd egy érthetetlen gyorsasággal elhadart bejelentkezés egy osztályról.
– A politikai államtitkárt kérem.
– Moment. What can I help you? (A grammatikai hibát mellőzve: Miben segíthetek?)
– A politikai államtitkárt kérem.
– The political state secretary? (A politikai államtitkárt?) No. No. This is a hotel reception (ez szállodai porta), and the, the, the, húha, Center of the Protocol Director (a protokolligazgatóság központja).
– Honvédelmi Minisztérium?
– Yes, but this is the hotel of the Ministry of Defense. (Igen, de ez a minisztérium szállója.)
(Megjegyzés: a hívott szám a Matáv internetes tudakozójában a Honvédelmi Minisztérium által elsőként megadott telefonszám.)
– Mi a minisztérium központi száma?
– Húha, minute please, I have to check it.
Ellenőrzi, majd mintegy 40 másodperces keresgélés után: – OK. This is the center, the center number. Ööö, 00, 36, after 470, ööö, 1111, four times 1 (négyszer 1).
– Budapestnek nincs külön hívószáma?
– Yes, it’s a Budapest, no, no, yes, I am sorry (Igen, ez egy Budapest, nem, nem, de igen, bocsánat), 00, 36, after 1…
– Köszönöm.
– Please. (Ez „szívesen” akart volna lenni.)
A megadott szám felhívása következik, ahol kedves női hang jelentkezik: – Honvédelmi.
– Az államtitkárt kérem.
– Sprechen Sie ein wenig Deutsch? (Beszél egy kicsit németül?)
– Az államtitkárt kérem.
– Ich sprekken nur Deutsch. (Én beszélek csak német.)
– OK. Viszonthallásra.


Igazságügyi Minisztérium

Lendületes női hang: – Igazságügy. Jó napot!
– Az államtitkárt kérem.
Vonalbúgás a háttérben, majd: – Ministry of Justice. (Igazságügyi Minisztérium.)
– Köszönöm. Tudom, azt hívtam. Az államtitkárt kérem.
Zene, majd kicsöng.
– Minisztériumi titkárság, jó napot kívánok!
– Az államtitkárt kérem.
– Just a minute, please.
Zene, nagyon hosszan.
– Az államtitkárt kérem.
Egy hölgy nevet, majd kapcsol.


Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Unott női hang: – Gazdasági, közlekedési.
– Az államtitkárt kérem.
– Whooo? (Kiiit?)
– Az államtitkárt kérem.
– Moment.
Trillázó vonalbúgás.
– Halló, nemzetközi főosztály.
– Az államtitkárt kérem.
– Sorry, once more please! (Körülbelül: Bocsánat, ismételje meg!)
– Az államtitkárt kérem.
– Wait a minute. I connecting the secretary state, ööö, mmm, administration. (Nehezen minősíthető angolsággal: Összekapcsolom az államtitkársággal.) Jó? Thank you.
A vonal tatatata hangot ad. Majd ugyanaz az emberi hang: – Please call the secretary state telephone number… I see you… This is ööö, 4 sorry, sorry, once more, 3742815. (Hívja az államtitkár telefonszámát… látom önt… Ez négy, bocsánat, bocsánat, még egyszer…)
– Ez melyik államtitkár? Kettő van belőlük?
– Sorry, once more! (Körülbelül: Bocsánat, ismételje meg!)
– Egy vagy két államtitkáruk van?
A nemzetközis láthatólag nehezen birkózik az egy és a kettő angol megfelelőjével. Meg is ismétli.
– One or two? (Egy vagy kettő?)
– Melyik számát adjam meg? This is, hmmm, ööö, the name? The name Imre Réti. (Ez…, a név? A név Réti Imre.)
– Ő politikai államtitkár?
– No, nem. No political. This is, húúú, nem tudom, hogy hogy van a közigazgatási. Wait a minute, thank you.
Zsibongás a háttérben. – Hogy kell mondani azt, hogy közigazgatási angolul? Női hangok dominálnak. Mintegy húsz másodperc múlva: – Sorry, this is administrative state secretary. (Bocsánat, ez a közigazgatási államtitkár.)
– Köszönöm. Viszonthallásra.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Tárgyilagos női hang: – Minisztérium.
– Az államtitkárt kérem.
– Szekreteri? Sztét? Which szekreteri? Miniszteri?
– A minisztériumi államtitkárt kérem.
– Yes.
Új hang: – Miniszteri titkárság.
– Az államtitkárt kérem.
– Moment bitte.
Madárcsivitelés, hosszan.
– Halló!
– Az államtitkárt kérem.
– Good afternoon. My name is Zsolt Lénárt… (Magyarázat: a minisztérium egyik államtitkárát sem hívják Lénárt Zsoltnak.)

Informatikai és Hírközlési Minisztérium
A várakozás ennél a minisztériumnál a leghosszabb, hiszen ez a minisztérium nem csak a világra minden ablakot kinyitott SZDSZ kezében van; de hol várhatnánk el leginkább gyors útbaigazítást, ha nem egy olyan minisztériumban, amely már a nevében is informálni és hírt közölni kíván?
Nagyon hosszú kicsengés, majd női hang jelentkezik.
– Az államtitkárt kérem.
– Informatikation (sic!) Miniszteri.
– Az államtitkárt kérem.
Férfihang: – Űrkutatási iroda.
– Az államtitkárt kérem.
– I am the Secretariat. (Én vagyok a titkárság.)
– Az államtitkárt kérem.
– State? Of the Hungarian State Office? (Állam? A Magyar Állami Hivatalé?)
– Ez az informatikai minisztérium?
– Yes.
– Beszélhetek az államtitkárral?
– Just a minute, please. (Egy pillanat.)
Tralala vonalhangok igen hoszszan, majd női hang: – (vezetéknév elhadarva) Szabolcs telefonja, Balázs Éva vagyok.
– Az államtitkárt kérem.
– Óóó, is … (az angol „is” után a vezetéknév elhadarva) Szabolcs telephone (Szabolcs telefon).
– Bocsánat?
– Who do you, hehehe?
– Az információs minisztérium?
– Yes.
– Az államtitkárt kérem.
– Ööö, 3301 is the phone number (3301 a telefonszám).
(Megjegyzés: ezt különösen hasznos Londonból vagy Washingtonból tárcsázni. Csak nyugodtan üssük be a 3301-et arra várva, hogy a vonal másik végén felbukkan a budapesti „Informatikation Minisztri” államtitkára. Talán a Loch Ness-i szörnnyel együtt. De azért érdemes a számot kiegészítve újra tárcsázni. Amit megteszünk.)
Határozott férfihang: – Tessék, informatikai minisztérium.
– Az államtitkárt kérem.
– No. Here is information miniszter. (Nem. Én az információs miniszter vagyok.)
– Az államtitkárt kérem.
– The state secretary? Yes, yes, just a minute. Aszongya, négy-nulla-négy…
Kattogás. Majd vonaltrilla, mintegy húsz másodpercig. Utána egy hölgy következik: – Miniszteri titkárság.
– Az államtitkárt kérem.
Vonaltrilla. Majd: – Külkapcsolatok titkársága. Jó napot kívánok!
– Az államtitkárt kérem.
– Pardon me?
– Az államtitkárt kérem.
– Hold on a moment please. (Némi jóindulattal fordítva: Tartsa egy pillanatig, kérem!)
– Halló? Can you tell me the name of the state secretary you want to talk to? (Meg tudja mondani a kért államtitkár nevét?)
– A politikai államtitkárt kérem.

Oktatási Minisztérium
Kioktató hangú férfi: – Oktatás, jó napot!
– Az államtitkárt kérem.
– Miszter, misszisz?
– Az államtitkárt kérem.
– Moment.
Közben hallani a vonalat átvevő hölgy hangját: – Angolul beszél? Majd egy fád hang: – Ministry of Education, who are you looking for? (Oktatási Minisztérium, kit keres?)
– Az államtitkárt kérem.
– The PR secretary?
– Az államtitkárt kérem.
– Just a moment.
Katt, katt. Majd megkérdezi valakitől. TR secretary? Mi az, hogy TR? Azt kéri. Férfihang: Nem tudom. Mi az, hogy TR? – kérdezi a hölgy ismét. Majd vonalbúgás és éteri csönd. Újabb tárcsázási kísérlet.
– Az államtitkárt kérem.
– Nem veszi fel. Nem tudom, hová rakjam – mondja a telefonos a jelek szerint a magyar minisztériumokban mindig kéznél lévő másik hölgynek, aki azt mondja: Mi az, hogy TR? Az Office Department (hivatali osztály)? Nem TR. Rákérdeztem. Azt mondja, hogy CI ÁR.
– Moment. Jó, tegyem? Nem … – érthetetlen szó, mintha azt mondaná, Pénz Department vagy valami hasonló.
Vonalbúgás. Hivatalos, sietős férfihang, hadarva: – Tessék… (érthetetlen) sajtó…
– Az államtitkárt.
– Je.
– Yeah? (– kérdeztük, hogy idiomatikusra vegyük mi is a figurát.)
– Can I help you?
Ennél a pillanatnál türelmünk elfogyott.


Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
Kissé rekedt, a közönségességig durva, kioktató hang: – Tessék, Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium. Jó napot kívánok!
– Az államtitkárt kérem.
– Igen. Kicsodát? Minisztert?
– Az államtitkárt kérem.
– Kicsoda? Pál Szekeres? (Vélhetőleg a secretaryt értette Szekeresnek.)
– Az államtitkárt.
– Moment. Just moment please. OK?
– OK.
Kissé mesterkélt, az affektációba hajló női hang: – Európai integrációs főosztály.
– Az államtitkárt kérem.
– Moment, please.
– Göntér (?) Kriszta.
– Az államtitkárt kérem.
– My name is Krisztina Göntér (aki nem államtitkár). Can I help you?
Itt ismét elfogyott a türelmünk.

Külügyminisztérium
Férfihang: – Külügyminisztérium.
– Az államtitkárt kérem.
– The state secretary? This is the Ministry of Foreign Affairs! (Az államtitkárt? Ez a Külügyminisztérium!)
– Az államtitkárt kérem.
Kissé zavartan nevetni kezd.
– I am sorry, I don’t know what do you want. (Ne haragudjon, nem tudom, mit kíván.)
– Az államtitkárt kérem.
(Ezután az államtitkár kifejezés két másik szinonimájával kísérletezünk.)
– I am sorry. I do not know what do you wish. We have three state ööö secretary…. Three. (Sajnálom, nem tudom, mit óhajt. Három államtitkárunk van, három – nyomatékosította, elfelejtve a secretaryt többes számba tenni.)
– A politikait.
– A politikait? OK. Moment.

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Női hang: – Minisztérium. Jó napot kívánok!
– Az államtitkárt kérem.
– Just a minute.
– Nemzetközi.
– Az államtitkárt kérem.
– Yes. Halló?
– Az államtitkárt kérem.
Háttérbeszélgetést hallok: – A titkárságot kéri, de nem mondja, hogy kivel akar beszélni. Se angolul…
Kapcsolás.
Női hang: – Tessék?
– Az államtitkárt kérem.
– Ez nem az államtitkárság, hanem a nemzeti kulturális minisztérium.
– Az államtitkárt kérem.
– OK. But you have to dial then the central number of the Ministry. (Pici jóindulattal: rendben, de akkor tárcsázza a központi számot.)
– Éppen azt tettem.
– Well, that’s the International Affairs Department. (Ez a nemzetközi osztály.)
– A központi számon nem értenek angolul, és önhöz kapcsoltak.
– OK. Then… I …try… to get you… to the state secretary. (Rendben, akkor megpróbálom az államtitkárnak kapcsolni.)
Ezt nehézkesen, nagyon nehézkesen megismétli, miközben az elmaradhatatlan munkatársak háttérzajként bekapcsolódnak a leküzdhetetlennek látszó feladat elvégzésébe. Majd végeérhetetlen vonaltrilla. Feltehetőleg uniós csatlakozásunkig.


Pénzügyminisztérium
Elegáns női hang, magnóról, magyarul és angolul: ha nem tudja a melléket, várjon a kezelőre, mondja – profin. A kezelő nagyon kellemetlenül erős orrhangon beszélő, az affektáltságot is affektáló nő: – Pénzügyminisztérium. Jó napot kívánok!
– Az államtitkárt kérem.
– Milyen osztályt?
– Az államtitkárt kérem.
– Fináncminisztérium.
– Az államtitkárt kérem.
– Jójójójójó.
Vonaltrilla, percekig. Majd súlyos hang: – Moment.
Újabb kapcsolás. Női hang: – Pénzügyminisztérium. Miniszteri titkárság. Tessék.
– Az államtitkárt kérem.
– Helló?
– Az államtitkárt kérem.
– Az államtitkárt? You mean Mr. Terták, perhaps? (Talán Terták úrra gondol?)
– Hány államtitkáruk van?
– Well, I suppose it will be Mr. Veres. (Igen, azt hiszem, Veres úr lesz.)
A hölgy kitalálta gondolatunkat.


Belügyminisztérium
– Halló, Belügyminisztérium.
– Az államtitkárt kérem.
– Minisztérium!!!
– Az államtitkárt kérem.
– Ein Moment. Tolmács! Helló!!!
– Az államtitkárt kérem.
– Helló…
A vonal egy idő után megszakad.


Mintegy másfél hónap múlva Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz, amely – mint egyre inkább körvonalazódik – legkevésbé az emberek szabad áramlását akarja az új tagoktól. A régi Európa minden idegszála mintha berzenkedne érintésünktől. Idegeneknek éreznek bennünket. Ahol se a telefonos, se a sajtós, se a nemzetközis nem érti az államtitkár szót.
Még jó, hogy életbevágóan fontos helyeken wir sprekken French un peu.