Online marketing

 

Képzés formája

Nappali képzés

Előfeltételek

 • Marketing alapismeretek
 • Internet alkalmazás legalább alapszintű ismerete
 • angol nyelvtudás (kiadott irodalmak egy része angol)
 • MS Office alkalmazási készsége
 • Regisztráció a LINKEDIN közösségi oldalra és csatlakozás a tárgy csoportjához (Eszes eCommerce / eBusiness )

Tantárgy leírása

 

A tantárgy bemutatja az Internet széleskörű üzleti alkalmazási módjait. A szemináriumokon lehetőség nyílik a témakörrel kapcsolatos hazai és külföldi elméleti eredmények megismerésére. Az önálló feladatok megoldása közben a hallgató kreativitása, a tanult ismeretek adaptálási készsége az elvárás. A feladatok megoldása közben megismertetünk a hallgatókkal különböző marketing- és üzleti célú webhelyeket.

 

Követelmények

 

 • Az előadásokon való részvétel erősen ajánlott, a gyors változások miatt a tananyag egy része nem érhető el nyomtatott formában.
 • A szemináriumi részvétel kötelező.
 • Az aláírás megszerzésének a feltétele a szemináriumi munkával megszerezhető pontok min. 50%-ának a megszerzése

 

Vizsgakurzus feltételei

A vizsgakurzus felvételének feltétele, hogy az adott tárgyból a hallgató korábban már félévet elismerő aláírást szerzett (TVSZ, 43.§ (3)), azaz az Online marketing tárgyból korábban elvégezte a szemináriumi munkát és megszerezte az alkáíráshoz szükséges pontokat. Ennek tényét a hallgató a szemeszter első két hetében köteles igazolni a tantárgyfelelős felé. Ha nem szerzett pontot, akkor a tárgyat vizsgakurzusként nem veheti fel, csak speciális kurzusként, azaz kötelező a kijelőlt egyéni munkát elvégeznie. Ez a vizsgára bocsátás előfeltétele.

Legkésőbb a szemeszter 2. hetéig vegyék fel a kapcsolatot Dr. Eszes Istvánnal, aki kijelöli, hogy milyen feladatokat kell megoldaniuk.

Kötelező

tananyag

 

 • előadások anyaga
 • kötelező irodalom: Dr. Eszes István: Digitális gazdaság, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012
 • e-Tanulmányok kijelölt cikkei
 • a tantárgyi tematikában megjelölt, letölthető anyagok (CooSpace)

 

Félévi munka értékelése

A félév kollokviummal zárul, a végső értékelés az alábbiakból tevődik össze:

 • szemináriumi munka: 60%
 • félév végi vizsga: 40%

Osztályzás

91 – 100% - 5
81 – 90% - 4
66 – 80% - 3
51- 65% - 2
50% alatt - 1

 

Előadások ütemezése

EA#1 Digitális gazdaság
EA#2 Online marketing management - értékesítési csatorna
EA#3 Online marketing management - Online kommunikáció
EA#4 Webes jelenlét optimalizálása, közösségi média
EA#5 Online marketing management - Ár, fizetési módszerek
EA#6 Online értékesítési és kommunikációs stratégia kialakítása
   

Szemináriumi munka

 

A szemináriumi munka kiscsoportokban folyik. A feladatok pontos leírását, ütemezését és az értékelés módját tartalmazó Tantárgyi tematikát a tárgy CooSpace színteréről tudja letölteni.

 

CooSpace színtér

 

Tartalmazza a kurzus hallgatóinak a névsorát, csoportbesorolását, a tantárgyi tematikákat, valamint a további letölthető anyagokat. A beadandó feladatokat ide kérem feltölteni.

A kapcsolattartás elsődleges formája a CooSpace, más csatornákon beérkező anyagokat nem tudom megválaszolni.